வெளியீடு

  • All News
  • மகிழம்பூவும் அறுகம்புல்லும் நூல் வெளியீடு
மகிழம்பூவும் அறுகம்புல்லும் நூல் வெளியீடு
Dec 04
மகிழம்பூவும் அறுகம்புல்லும் நூல் வெளியீடு
மகிழம்பூவும் அறுகம்புல்லும் எனும் நூல் வெளியீடு யேர்மனியில் இலக்கியச்சோலை படைப்பாளிகள் சங்கமம் நிறுவனத்தால் எதிர்வரும் 14.3.2020 சனிக்கிழமை எசன் மாநகரில் அறிமுக விழாவாக இடம்பெறவுள்ளது..

சமூக ஊடகங்களில் யாழ்சிறி :

  • யாழ்சிறி பேஸ்புக்
  • யாழ்சிறி ட்விட்டர்
  • யாழ்சிறி யு டியூப்
  • Share News